Роль екологічної освіти і виховання у формуванні екологічної свідомості та культури молодих громадян

Катерина Гнедіна.

Негативний вплив людської діяльності на довкілля посилюється з кожним роком, що виявляється у загостренні екологічних проблем, які мають глобальний характер. Зміна клімату, руйнування екосистем, зменшення біологічного різноманіття, деградація ґрунтів, виснаження водних ресурсів  – основні та невичерпні екологічні проблеми, з якими зіткнулося людство у XXI столітті. Наявні екологічні проблеми негативно позначаються на здоров’ї громадян та якості їх життя у цілому. Незважаючи на вагомий внесок молоді до вирішення екологічних проблем, заходи із покращення екологічної ситуації залишаються поза увагою великої частини молодих громадян. Ігнорування екологічних проблем на локальному та глобальному рівнях і недостатня активність громади у процесі їх вирішення може призвести до екологічної катастрофи у майбутньому.

У м. Чернігові та області реалізуються заходи по прибиранню та озелененню територій за ініціативи представників громади. Проте будь-які соціальні дії, спрямовані на очищення навколишнього природного середовища не будуть мати довготривалого ефекту до тих пір, доки громадяни продовжуватимуть забруднювати довкілля, не усвідомлюючи масштабність негативних наслідків та реальність потенційної екологічної катастрофи.

Для розуміння значущості ролі кожного індивіда у вирішенні екологічних проблем та досягнення його дружньої взаємодії із довкіллям необхідним є формування екоцентричного типу екологічної свідомості сучасних поколінь, який характеризується сприйняттям стосунків «людина-природа» як взаємодії та виявляється у гармонійному взаємозв’язку, взаємоузгодженому розвитку людини та природи. Екологічна освіта та виховання мають велике значення у формуванні екологічної культури нації, головною ознакою якої є раціональне, невиснажливе природокористування.

Поширення екологічних цінностей серед молоді, підвищення рівня екологічної культури та розвиток екологічної ініціативи молодих громадян є надзвичайно важливими задля забезпечення сталого розвитку. Головним принципом життєдіяльності молодого покоління, екологічно-культурного та вихованого на засадах «сталості» стане принцип екологічності, що, як наслідок, сприятиме зменшенню екологічного навантаження на навколишнє природне середовище на локальному рівні та підвищить рівень екологічної безпеки країни і забезпечить зростання рівня екологічної сталості у глобальному вимірі.

Створення умов для забезпечення еколого-орієнтованого розвитку країни залежить від кожного з нас!

Автор фото: Яна Лазар

#РазомМиСила

#TOGETHER_WE_CAN

#HumanRightsFoundation

#ФундаціяПравЛюдини

#Чернігів

#Чернігівська область

#ChePolytech

#Che_Polytech

#60років_ЧНТУ

#ЧНТУ

#люблю_чнту

#найкращийунівер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *