Поширення екологічних цінностей серед молодих лідерів: власний досвід у сфері екоосвіти

Катерина Гнедіна.

Не викликає сумнівів той факт, що надзвичайно важливим та доцільним є поширення екологічних цінностей серед молодих громадян з метою формування екологічної свідомості та екологічної культури. У той же час методи та підходи забезпечення екологічної грамотності молодих лідерів можуть бути різними. Враховуючи власний досвід залучення молоді до екологічного способу життя та використання методів і підходів до формування їх екологічної свідомості, мною було складено перелік реалізованих заходів та конкретних дій у цій сфері:

 1. Анкетування молоді з метою виявлення рівня їх обізнаності та ставлення до екологічних проблем, інформування про сучасні глобальні екологічні виклики і тенденції;
 2. Проведення міні-лекцій з актуальних питань у сфері екологічно орієнтованого розвитку (у тому числі, з використанням моделі перевернутого класу). Наприклад, з питань методів зменшення екологічного сліду, екологічно дружнього способу життя, екологічної грамотності тощо.
 3. Залучення та виступ експертів з питань еколого-орієнтованого розвитку під час тематичної кураторської години «Разом до сталого розвитку».
 4. Організація та проведення семінару-тренінгу з питань поводження з відходами та формування навичок сортування сміття. Окрема увага приділялася небезпеці забруднення пластиковим сміттям різних екосистем.
 5. Тематичний брейн-ринг «Екологічні аспекти сталого розвитку» за участю команд учасників (питання, практичні кейси, творчі завдання).
 6. Конкурс ідей екологічних проєктів та презентація екопроєктів молодими лідерами (Свято зелених ідей).
 7. Проведення екологічних вікторин та екоквесту для школярів, студентів, активної молоді міста.
 8. Підготовка соціальних відеороликів молодими лідерами за темою захисту довкілля, дбайливого ставлення до природи, недопущення руйнування екосистем.
 9. Формування інформаційних постерів, які мотивують переходити до екологічного стилю життя.
 10. Створення поробок із вторсировини школярами, студентами, викладачами та проведення ековиставки.
 11. Конкурс та виставка фотографій за двома тематичними напрямами: «Природні перлини» та «Місця екологічної катастрофи».
 12.  Озеленення та прибирання території університету молодими активними громадянами.
 13. Спільний перегляд екологічних фільмів та мультиплікаційних відеороликів.
 14.  Створення спільноти «Чернігів екологічний» та ведення інформаційних сторінок у соціальних мережах, поширення інформації щодо екомислення, сталого розвитку, екологічної відповідальності, екостартапів, еконовин тощо.
 15.  Практичні кейси для команд здобувачів вищої освіти з оцінювання екологічної ефективності управлінських рішень та діяльності суб’єктів господарювання.
 16.  Залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень у сфері сталого розвитку, напрямів забезпечення енергетичної та екологічної безпеки підприємств, процесів складання екологічної звітності та адміністрування екологічних податків, розвитку відновлюваної енергетики.
 17. Ведення авторського екофотоблогу та фокусування уваги молоді на екологічних проблемах за допомогою візуального контенту.
 18. Проведення конкурсу есе з екологічної тематики.

Перераховані заходи та підходи до формування екологічної свідомості виявилися дієвими, позитивно вплинувши на звички молодих громадян та змінивши їх ставлення до екологічних проблем. Про це свідчать результати проведених мною опитувань молодих лідерів до та після низки освітніх та інших заходів. Звісно цей перелік не є вичерпним та буде розширюватися. У той же час я сподіваюсь, що мій досвід надихне Вас до генерування ідей щодо нових методів та підходів до формування екосвідомості та екокультури. Лише спільними зусиллями ми зможемо забезпечити позитивні зміни, оскільки коли ми разом – ми сила!

#РазомМиСила

#TOGETHER_WE_CAN

#HumanRightsFoundation

#ФундаціяПравЛюдини

#Чернігів

#Чернігівська область

#ChePolytech

#Che_Polytech

#60років_ЧНТУ

#ЧНТУ

#люблю_чнту

#найкращийунівер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *