Як майбутні юристи можуть допомогти Україні стати справжньою правовою країною

Владислав Пророченко.

Без сумніву, одним з головних надбань європейців є демократія, яка сформувалася ще з античних часів і виступає символом народовладдя, коли політику держави формує воля більшості. Інститут народовладдя та демократичні традиції волевиявлення здавна існували і в Україні, однак, унаслідок панування імперсько-радянської системи управління, нищились практики самоуправління, послідовно нав’язувались принципи чіткої вертикалі влади, поширювалась практика вирішення питань директивним шляхом.

Сьогодні Україна впевнено йде шляхом розбудови громадянського суспільства та правової держави, незважаючи на спроби реваншу старої системи. Рівність прав усіх людей – це та демократична норма, яка давно втілена в Європі, але досі ніяк не може утвердитися в Україні. В українському законодавстві задекларовано принцип рівності прав усіх людей, але реальна практика засвідчує наявність численних привілеїв для одних і цинічне ігнорування прав інших.

«Dura lex, sed lex» («Закон суворий, але це – закон») – наголошує латинська формула, яка досі прикрашає судові установи європейських країн. За останні роки правниками багато чого зроблено для покращення системи правосуддя в Україні, але це тільки початок і не можна зупинятись на досягнутому. Наша кінцева мета – створення такої судової системи, яка б діяла відповідно до засад законності і справедливості та забезпечила сталий розвиток України.

Нове покоління українських правників має прийняти відповідальність за майбутнє своєї країни, активно брати участь у вивченні та пошуку шляхів удосконалення інститутів державної влади, докладаючи максимум зусиль для того, щоб створити справжній український незалежний суд, повернути в зали судових засідань законність та справедливість.

Сподіваємося, що з часом демократія і верховенство закону, рівність, права людини і солідарність, мир і свобода – остаточно утвердиться в Україні, а прагнення нашої держави до розбудови демократичних засад розвитку буде реалізоване.

#HumanRightsFoundation

#ФундаціяПравЛюдини

#Чернігів

#Чернігівська область

#РазомМиСила

#TOGETHER_WE_CAN

#ChePolytech

#Che_Polytech

#60років_ЧНТУ

#ЧНТУ

#люблю_чнту

#найкращийунівер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *