Біженець як особлива категорія осіб, що потребують додаткового захисту

Олександра Лось.

Основоположним правом людини є її право на життя. Це право гарантує безпосереднє фізичне існування людини, так як  життя єдине і неподільне благо, яке не підлягає обмежуванню і не дозволяє  розпорядження  ним  іншими особами. Обмеження прав та свобод людини, насамперед, права на недоторканність життя державою змушує її самостійно рятувати себе та своїх  близьких  від загрози фізичного знищення. Одним зі способів порятунку себе та свої близьких є втеча за межі держави або місця небезпеки, тобто зміна країни проживання. Саме таких осіб законодавство України,  визнає  біженцями.

Особливо ж гострим це питання біженців стало після анексії Криму та через проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Унаслідок цих подій значна частина населення відчула реальну небезпеку для свого життя, а також життя своїх близьких і була вимушена залишити свої населені пункти й області. Таким чином, сьогодні Україна зіткнулась із не відомою дотепер для нашої держави проблемою – нагальною необхідністю вирішення низки питань, пов’язаних із вимушеними переселенцями та біженцями, що донедавна не була настільки актуальною.

Нині в Україні особи, яким було надано статус біженця, мають рівні права з іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в державі на законних підставах. Так, їм належать абсолютно ідентичні права, свободи й обов’язки, як і громадянам України (звісно, існують винятки, що передбачені безпосередньо Конституцією).

Особливістю правового статусу біженців саме в Україні є те, що, з одного боку, їм забезпечуються фактичні та юридичні передумови для реалізації своїх прав, а з іншого – встановлюються певні обмеження щодо реалізації деяких прав, якими користуються лише громадяни України.

Отже, з огляду на досвід минулого, складну теперішню ситуацію та потенційну можливість загострення стану безпеки людей як у нашій державі, так і у світі загалом, зауважимо, що питання конституційно-правового статусу біженців тривалий час залишатиметься актуальним. Особливість конституційно-правового статусу цієї категорії осіб полягає в тому, що такі особи були змушені покинути свої місця проживання для уникнення негативних наслідків ситуації у своїх державах. Ситуація, що склалась свідчить про те, що діяльність держави в цьому напрямі ведеться, і конституційно-правові статуси таких категорій осіб відрізняються від інших громадян України, іноземців чи осіб без громадянства. Насамперед державою надано додаткові права й гарантії, покликані полегшити процес зміни місця проживання та отримання такого соціального забезпечення, яке могло б хоч частково компенсувати всі незручності, що виникли.

Проте зрозуміло, що Україна розпочала роботу в цьому напрямі за умови відсутності належної основи, тому конституційно-правовий статус біженців на сьогодні поки що не відповідає дійсним потребам таких осіб. Зазначені інститути потребують подальшого поліпшення й еволюції.

#HumanRightsFoundation

#ФундаціяПравЛюдини

#Чернігів

#Чернігівська область

#РазомМиСила

#TOGETHER_WE_CAN

#ChePolytech

#Che_Polytech

#60років_ЧНТУ

#ЧНТУ

#люблю_чнту

#найкращийунівер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *