Чиста енергетика – чисте повітря! (Частина 1)

Катерина Гнедіна.

Однією з глобальних екологічних проблем сучасності є проблема забруднення повітря та погіршення його якості. Повітря, яким дихає людство, стає все більш небезпечним для здоров`я, спричиняючи хвороби дихальної, серцево-судинної, неврологічної систем та забираючи життя мільйонів людей у світі. Крім того, забруднене повітря негативно позначається на розвитку різних екосистем, житті тварин та птахів, рослинному світі. Протидія забрудненню атмосфери виступає необхідною умовою зміцнення здоров’я громадян та покращення екологічної ситуації на глобальному рівні.

Із зростанням енергоспоживання та енергомісткості економіки посилюється негативний вплив енергетичного сектору на довкілля, зокрема – динамічно зростають викиди СО2. Генерація енергії з використанням традиційних джерел супроводжується викидами шкідливих речовин в атмосферу, у тому числі парникових газів, що призводить до незворотних екологічних змін та впливає на здоров’я людини.  Парникові гази, основними серед яких є діоксид вуглецю (CO2), метан (CH4), оксид азоту (N2O), гідрофторвуглеці, перфторвуглеці та гексафторид сірки (SF6), затримують інфрачервоне випромінювання земної поверхні, спричиняючи глобальне потепління. Функціонування об’єктів вугільної енергетики спричиняє негативні екологічні наслідки, що позначаються на стані довкілля. Найбільша частка викидів у щорічному обсязі викидів забруднюючих речовин у атмосферу в Україні утворюється у процесі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Так, у 2019 році за видом економічної діяльності «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» було утворено 39,1 % обсягу забруднюючих речовин та 52,2 % загального обсягу діоксиду вуглецю.

При зміні структури постачання енергії та зростанні долі енергії з відновлюваних джерел відбувається скорочення обсягу викидів парникових газів у енергетичному секторі. Наприклад, у 2016 році Україні вдалося уникнути 8, 495 млн т СО2e завдяки виробництву енергії з відновлюваних джерел (зокрема, гідроенергетиці, вітровій, сонячній, біоенергетиці),   Австрії – 36, 67 млн тонн СО2e, США – 493,4 млн тонн СО2e, Китаю – 1494 млн тонн СО2e.

Як бачимо, позитивні екологічні ефекти при заміщенні вугля, газу та нафти чистими джерелами є суттєвими. Саме тому пріоритетним напрямом розвитку енергетичного сектору має бути подальше освоєння відновлюваних джерел енергії та заміщення ними традиційних.

Які країни вже відмовилися від викопного палива, а які планують це зробити? Чому розвиток чистої енергетики важливий та необхідний, незважаючи на недостатньо високий рівень енергетичної рентабельності певних відновлюваних джерел? Читайте у другій частині: Чиста енергетика – чисте повітря! (Частина 2).

#HumanRightsFoundation

#ФундаціяПравЛюдини

#Чернігів

#Чернігівська область

#РазомМиСила

#TOGETHER_WE_CAN

#ChePolytech

#Che_Polytech

#60років_ЧНТУ

#ЧНТУ

#люблю_чнту

#найкращийунівер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *