Чиста енергетика – чисте повітря! (Частина 2)

Катерина Гнедіна.

На сьогодні все більша кількість країн світу обирає курс декарбонізації енергетики та планує відмовитися від використання викопного палива, зупиняючи розвиток вугільної енергетики. Бельгія та Австрія стали першими країнами ЄС, які повністю відмовилися від викопного палива. Від споживання вугілля планує відмовитися Франція, Великобританія, Італія, Швеція, Німеччина, Нідерланди, Португалія та інші країни. Станом на 2018 рік частка відновлюваної енергетики у світовому кінцевому споживанні енергії становила близько 11%. Частка гідроенергетики у загальному обсязі виробництва – 19%, сонячної та вітрової – 7 %. Країнами з найбільшим обсягом виробництва чистої енергії є Китай, США, Бразилія, Канада, Індія, Німеччина. Обсяги інвестицій у відновлювану енергетику у світі збільшуються, а потужності чистої енергетики розширюються щорічно. Однак, у 2020 році за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства приріст потужностей відновлюваної енергетики скоротиться на 13% порівняно із 2019 роком.

Розвиток відновлюваної енергетики є необхідною умовою усунення загроз екологічній безпеці, які формуються через функціонування енергетичних комплексів. На сьогодні рівень енергетичної рентабельності (EROEI, energy returned on energy invested) певних відновлюваних джерел (наприклад, фотовольтаїки, плоских сонячних колекторів, вітрогенераторів)  залишається нижчим порівняно із рівнем енергетичної рентабельності вугілля, нафти, газу. Проте слід зважати на екологічні наслідки від використання традиційних джерел енергії та інтегральний вплив на довкілля. Зокрема, на обсяг парникових газів, утворення якого вдається уникнути завдяки виробленню електроенергії з відновлюваних джерел замість традиційних (Avoided Emissions), про який йшлось у першій частині Чиста енергетика – чисте повітря! (Частина 1)». Крім того, з розвитком технологій енергетична рентабельність відновлюваних джерел зростає.

Освоєння та використання екологічно чистих джерел енергії та поступове заміщення ними традиційних джерел відіграють важливу роль у забезпеченні відповідної якості повітря, здоров’я людства та планети. Якщо ми хочемо зберегти здоров’я нинішніх поколінь та створити належні умови для життєдіяльності майбутніх поколінь, варто сприяти розвитку чистої енергетики.

Інвестиції у проєкти відновлюваної енергетики – інвестиції у наше майбутнє  та майбутнє планети, а відмова від використання викопного палива – крок до зростання екологічної безпеки, протидії зміні клімату та забезпечення сталого розвитку! 

#HumanRightsFoundation

#ФундаціяПравЛюдини

#Чернігів

#Чернігівська область

#РазомМиСила

#TOGETHER_WE_CAN

#ChePolytech

#Che_Polytech

#60років_ЧНТУ

#ЧНТУ

#люблю_чнту

#найкращийунівер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *