Чому сталий розвиток є важливим для України?

Олександр Сапон.

Для того щоб розібратися в поставленому питанні, необхідно визначитися, що саме означає поняття «сталого розвитку».

Сталий розвиток – це певний розвиток країни і регіонів, при якому матеріальне виробництво, матеріальне споживання та економічне зростання, відбуваються в таких межах, при котрих екосистеми мають можливість відновлюватися, здійснювати поглинання забруднень і підтримувати навколишнє середовище в життєдіяльному стані.

Основними проблемами сталого розвитку для України, можна виділити наступні:

1 Значний рівень бідності населення.

2 Висока частка населення, що веде  нездоровий спосіб  життя, частково внаслідок нерегульованої  пропаганди алкогольних та тютюнових виробів.

3 Недоступність для певної частини населення якісних енергетичних та водних ресурсів.

4 Недостатньо розвинута мережа інфраструктурних  об’єктів  населених пунктів, незайнятість населення та інше.

5 Незбалансоване та «недружнє» використання природних ресурсів, внаслідок чого відбуваються катастрофічні зміни клімату, котрі шкодять всій планеті.

Як на мою думку, дані проблеми потребують невідкладного вирішення, адже вони є в певній мірі індикатором того,  наскільки розвинутою є країна. Якщо розібратися, то сталий розвиток є дуже актуальним, адже на сьогоднішній час на жаль екосистема не встигає повноцінно відновлюватися. Також необхідно вирішувати проблеми,  пов’язані із сталим розвитком, адже це дозволить значно покращити економічну ситуацію та становище природних екосистем.

Відповідно, для вирішення вищезазначених проблем, Президентом України був виданий Указ «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», котрий датується 30 вересня 2019 року.

Скоріше за все за період до 2030 року не вдасться вирішити повністю дані проблеми і перелаштувати все, але більш ніж впевнений, що за даний період вдасться зробити перші значні кроки, котрі дозволять вирішити дані проблеми в довгостроковій перспективі.

Відповідно, підсумовуючи, можна сказати що тема сталого розвитку є надзвичайно важливою і актуальною для України, яка має цілий ряд невирішених проблем у цьому напрямку. Головне тепер, щоб  зроблені  законодавчі ініціативи  дійсно стали стартом для усвідомленого та цивілізованого підходу  до вирішення проблем сталого розвитку  у найближчій перспективі.

#HumanRightsFoundation

#ФундаціяПравЛюдини

#Чернігів

#Чернігівська область

#РазомМиСила

#TOGETHER_WE_CAN

#ChePolytech

#Che_Polytech

#60років_ЧНТУ

#ЧНТУ

#люблю_чнту

#найкращийунівер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *